CIMG2980
_________________________________________________________________________

               

DĖMESIO!!!

Š.m. balandžio 29 d. 17.30 val. (antradienį)

 Lietuvos Tėvų forumas 

organizuoja paskaitą

,,Emocijos – trukdis ir pagalba vaikų auklėjime”. 

                  (Paskaitoje dalyvauja darželio-mokyklos  ,,Pelėdžiukas” 

Tėvų saviugdos klubo nariai.)

Paskaita vyks įstaigos mokytojų kambaryje.

Laukiame Jūsų!

Organizatoriai

__________________________________________________________________

Dėmesio!

Š.m. gegužės 5 d. (pirmadienį)

nuo 16.00 val. iki 19.00 val. įstaigoje organizuojama 1-4 klasių mokinių

Tėvų diena!

     1a klasės ir dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Laimutė Radzevičiūtė mokinių tėvelių laukia pavaduotojos ugdymui kabinete;

     2a klasės mokytoja Aldona Sinkevičiūtė – 2a klasėje;

     3a klasės mokytoja Irena Abucevičienės – 3a klasėje;

     4a klasės mokytoja Rima Petkuvienė – 4a klasėje;

     muzikos mokytoja Danutė Umbrasienė – muzikos salėje;

     anglų kalbos mokytoja Izabela Ulevičiūtė – mokytojų kambaryje;

tikybos mokytoja Inga Prakapavičiūtė  – bibliotekoje;

logopedė Žaneta Cipkuvienė – logopedo kabinete.

PASTABA. Jei turite klausimų apie  vaiko veiklą įdomiųjų darbelių būrelyje „Darbštuoliukai“ – rašykite pranešimus į TAMO dienyną mokytojai Violetai Ramančiuckaitei, ji Jums atsakys raštu.

MALONIŲ SUSITIKIMŲ!

________________________________________________________________

      Nuoširdžiai sveikiname Adomą Kryžanauską (2a kl.) ir Kasparą Savickį (3a kl.) – tarptautinėje Gamtos Kengūroje jie puikiai atliko užduotis ir laimėjo Oranžinės Kengūros diplomus.

                      Nuoširdžiai sveikiname Akvilę Ruginytę (4a kl.) ir Kostą Kalibatą, (4a) – tarptautinėje Gamtos Kengūroje jie puikiai atliko užduotis ir laimėjo Auksinės Kengūros diplomus.        

                      Nuoširdžiai sveikiname Akvilę Ruginytę (4a kl.) – tarptautinėje Kalbų Kengūroje ji puikiai atliko užduotis ir laimėjo Oranžinės Kengūros diplomą.

                      Pastaba. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektų baigiamajame renginyje-šventiniame koncerte, kuris įvyks gegužės 19 d.  12.00 val. Vilniuje, SIEMENS ARENOJE šiems mokiniams bus įteikti diplomai, o visiems dalyvavusiems – padėkos raštai.

_________________________________________________________________

Mieli VKIF projektų dalyviai,

Kviečiame dalyvauti 2014 m. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektų baigiamajame renginyje-šventiniame koncerte, kuris įvyks Vilniuje, SIEMENS ARENOJE, 

 2014-05-19 ( pirmadienį )  12.00 val.

Renginio metu bus teikiami diplomai Kengūros projektų Lyderių turo nugalėtojams. Šlovės alėjoje tradiciškai bus teikiami raštai  2014 m. projektų geriausių darbų autoriams ir dalyviams.

Arenos fojė veiks projekto  ,,Tavo žvilgsnis" tekstų iliustracijų paroda.

___________________________________________________________________________

DĖMESIO!!!

Š.m. balandžio 22 d. (antradienį) 10.00 val. kviečiame  visus į kiemą

dalyvauti pramogoje

 ,,Rieda, rieda margučiai“!

 Renginyje dalyvauja Grigiškių etnografinis ansamblis ,,Šaltinėlis“.

(Jei lis lietus – renginys vyks muzikos salėje. Atsineškite margučių!)

Organiztoriai

_______________________________________________________________________

                            medelis2

Balandžio 14 d. 11.00 val.  projekto metu   sukurti margučiai – dekoracijos papuošė įstaigos kieme augantį maumedį.  Pavasarinis vėjas ,,sūpuoja“ ir ,,gainioja“ šakose  net 174 lengvus ir   labai gražius   margučius.

    ,,Skruzdėliukų“ grupės ugdytinis Nikita su šeima pagamino net 16 margučių!

Šeimose sukurti maži meno kūriniai – margučiai, tebūna kiekvieno raktas  į  Sveikatos, Šeimos laimės ir gamtos atbudimo buveinę!

Šiltų ir gražių  Šv. VELYKŲ!

Medelis

Daugiau nuotraukų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1226

________________________________________________________________

DĖMESIO!!!

Š.m. balandžio 30 d. Vilniaus krepšinio mokykla

pradeda nemokamas

krepšinio treniruotes  darželio-mokyklos ,,Pelėdžiukas”

ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams.

Treniruotės vyks  kiekvieną trečiadienį nuo 16.00 val. iki  16.45 val. įstaigos sporto salėje.

Visi dalyviai privalo dėvėti sportinę aprangą.

Organizatoriai

****

____________________________________________________________________

VILNIAUS  SAVIVALDYBĖS

GRIGIŠKIŲ DARŽELIO-MOKYKLOS ,,PELĖDŽIUKAS“

          ŠEIMOS MENO PROJEKTAS

      ,,S K Ė T I S   M A M A I

,,Gegužės mėnesio pirmasis sekmadienis – Motinos diena.

 Šią dieną  rodomas ypatingas dėmesys visoms mamoms, dėkojama už jų motinišką rūpestį, šilumą, sakomi gražiausi, šilčiausi žodžiai, dovanojamos gražiausios gėlės.

 Apgaubkime ir mes savo mamas išskirtiniu dėmesiu, meile ir rūpesčiu,

 kurį jos mums dalina ištisus metus…“

I. Tikslas

Išgyventi kūrybos džiaugsmą  netradiciškai švenčiant Motinos dieną.

II. Uždaviniai

  • Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui su tėčiu ar kitu šeimos nariu sukurti savitą dailės  darbą – skėtį Mamai.
  • Sutelkti darželio-mokyklos bendruomenę organizuojant šeimos meno projektą, skirtą Motinos dienai.
  • Atskleisti dalyvių  kūrybiškumą, unikalumą, iniciatyvumą.

III. Dalyviai

Grigiškių darželio-mokyklos ,,Pelėdžiukas“ ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir  1-4   klasių mokiniai,   tėvai/globėjai, auklėtojai/mokytojai.

IV. Reikalavimai dailės darbui

  • Vaikai namuose su tėčiais/kitais šeimos nariais pagamina skėtį arba  papuošia turimą  skėtį (gamtine medžiaga, spalvota plėvele, vytelėmis, nėriniais, audinių atraižomis ir kt.  priemonėmis) taip, kad jį  būtų galima eksponuoti lauke. 
  • 2013 m. gegužės 2 d. skėtį  Mamai atnešti grupės/klasės auklėtojai/mokytojai.                                                               
  • V. Meno projekto  baigiamasis etapas
  • 2013 m. gegužės 5 d. 9.40 val.  projekto metu  sukurti  skėčiai  M a m a i bus įkurdinami  įstaigos  kieme.

VI. Meno projekto  organizatorius

Vilniaus savivaldybės  Grigiškių darželis-mokykla  ,,Pelėdžiukas“.

                   _________________________________________________________________________________

VILNIAUS  SAVIVALDYBĖS

GRIGIŠKIŲ DARŽELIS-MOKYKLA  ,,PELĖDŽIUKAS”                

RENGINIŲ PLANAS

2013-2014 M.M. 

BALANDIS

Eil.

Nr.

Darbo turinys

 

Atsakingi asmenys

Dalyviai

1.

Teatro festivalis

 ,,Nusišypsok-2014“

(iki balandžio 4 d.).

Auklėtojos, mokytojos,

direktorė R.Prevelienė, pavaduotoja ugdymui S.Urbanavičienė, logopedė Ž.Cipkuvienė

 

Ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-4 klasės

2.

Velykinė pramoga

,,Rieda, rieda margučiai“

(vyks balandžio 22 d. (antradienį), 9.00 val. įstaigos kieme, jei lis lietus renginys vyks muzikos salėje. Dalyvaus Grigiškių etnografinis ansamblis ,,Šaltinėlis“).

 

Auklėtojos: V.Virganavičienė, I.Šepeliova, meninio ugdymo pedagogė D.Umbrasienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės

3.

Šeimos meno projektas ,,Margučių medis“ .

 

Mokytoja I.Prakapvičiūtė,  įstaigos įvaizdžio kūrimo grupė

 

Grupių/klasių bendruomenės

4.

Dailės darbų paroda.

 

Auklėtojos: J.Malerevič, V.Virganavičienė, E.Navickienė, M.Cibulskienė

Ikimokyklinio ugdymo grupės: ,,Skruzdėliukai“, ,,Žiogeliai“, ,,Boružiukai

5.

Teatro spektaklis ,,Drevinuko  televizija“.

(balandžio 24 d., 9.00 val.)

Pavaduotoja S.Urbanavičienė

Ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-4 klasės

6.

Fotografijų paroda „Pavasaris“.

Neformaliojo  ugdymo mokytoja V.Ramančiuckaitė

Įdomiųjų darbelių būrelis ,,Darbštuoliukai“

7.

Šeimos meno projektas ,,Skėtis mamai“.

 

Auklėtojos, mokytojos

Grupių/klasių bendruomenės

8.

 

Lietuvos tėvų forumo (LTF)  paskaita

,,Emocijos – trukdis ir pagalba vaikų auklėjime”

(balandžio 29 d.  17.30 val. -įstaigos Tėvų saviugdos klubo nariams.

Paskaita vyks mokytojų kambaryje.)

Direktorė R.Prevelienė, pavaduotoja ugdymui S.Urbanavičienė

Įstaigos Tėvų saviugdos klubo nariai

 ____________________________________________________________________

 Įstaigoje organizuotos veiksmo savaitės

 ,,Be patyčių“ akcijos

,,Mandagumo/Gerumo diena“

 (Kovo 24-30d.)

N U G A L Ė T O J A I:

Visada ir visur labai mandagūs ir draugiški, geri ir paslaugūs-

Akvilė Ruginytė, Gerda Simanavičiūtė  ir Kostas Kalibatas

(4a kl.)!

AČIŪ!!!

*****************

              Draugiška, visuomet mandagi  ir padedanti  draugui, paslaugi-

Silvija Adomaitytė (,,Voriukų” gr.)!

AČIŪ!!!

******************

Nuoširdi,  mandagi, pareiginga ir visada ,,skleidžianti“ tik gerą nuotaiką-

Gabrielė Kelminskaitė (,,Drugelių“ gr.)!

AČIŪ!!!

******************

Kultūringas ir  labai nuoširdus, atsakingas ir kūrybiškas-

 Matas Kasparavičius (,,Bitučių“ gr.)!

 AČIŪ!!!

******************

Visada mandagi ir draugiška - Auksė Pavilionytė  (,,Šimtakojų gr.)!

AČIŪ!!!

******************

Visada mandagus ir visiems dovanojantis nuostabią šypseną-

Ignas Šimaitis(1a kl.)!

AČIŪ!!!

******************

Moka kultūringai pietauti ir nuoširdžiai padėkoti-

1a klasės mokiniai!

AČIŪ!!!

     ***************** 

   Kiekvieną rytą su visais darbuotojais  nepamiršta pasisveikinti-

,,Voriukų“ grupė!

AČIŪ!!!

******************

Visada  padėkoja  ir parašo AČIŪ už TAMO dienyne gautas žinutes-

Raimondas Juchnevič (3a kl.)!

AČIŪ!!!

                 ****************                     

           Kiekvieną rytą  pasisveikina, išeidami iš darželio-mokyklos visada atsisveikina- Dominyka Danilkevičiūtė, Raimondas Juchnevič, Vilius Stankevičius ir

 Aidas Baturinas (3a kl.)!

AČIŪ!!!

*****************

Visada paslaugios ir  mandagios, malonios ir padedančios – valgyklėlės šeimininkės

Joana Pivoriūnienė ir Danutė Sakalaitienė!

AČIŪ!!!

******************

Visada mandagi ir   paslaugi,  nuolat  teikianti IKT pagalbą  ir kurianti įstaigos grožį-

sekretorė Violeta Ramančiuckaitė!

AČIŪ!!!

******************

Visada paslaugus ir mandagus, kupinas idėjų, puikių sumanymų

 ir pasiūlymų ,,Pelėdžiukui“ -

stalius Vladimiras Kirejev!

AČIŪ!!!

*****************

Visus sutinka ir visada pasisveikina, palinki geros dienos-

kiemsargis Algirdas Miliauskas!

AČIŪ!!!

******************

Visada mandagūs, rūpestingi ir  mielai padedantys-

sargai Leonora Balionienė, Piotras Balionis ir

Stanislav Bedulskij!

AČIŪ!!!

******************

Visada mandagi, paslaugi,  geros nuotaikos ir  visada besišypsanti-

auklėtoja Danutė Vorotnikova!

AČIŪ!!!

_______________________________________________________________________

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių spektaklių akimirkos

 

„Boružiukų“ gr. „Murzini paršiukai“

Boružiukai

 Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1141

„Drugelių“ gr. „Mįslių skrynelė“

dRUGELIŲ

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1144

„Žiogelių“ gr. „Kaip šuo sau draugo ieškojo“

SAM_1960

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1147

„Šimtakojų“ gr. „Zuikis Puikis"

Šimtakojai

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1146

„Bitučių“ gr. „Peliukų mokykla“

Bitučių

 Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1145

,,Voriukų" gr. ,,Kiškių trobelė"

 Voriukų

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1162

1-4 klasių spektaklių akimirkos

 

1a kl. ,,Grybų karas"

1a

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1163

2a kl. „Lapės gudrumėliai“

2a

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1166

3a „Plaštakės diena“

3a

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1164

4a „Jurgio Paketurio klajonės“

4a

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1165

Tėvelių grupės spektaklis ,,Šokoladinė višta"

Tėvelių gr.

 

 

 

 

 

 

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1170

Kitų įstaigų pasirodymai

Grigiškių kultūros centro ,,Vizija" spektaklis ,,Dvare"

Vizija

Daugiau akimirkų:http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1187

Vilniaus d/m ,,Aušra" spektaklis ,,Žiemos pasaka"

Aušra

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1188

Lentvario l/d ,,Svajonėlė" spektaklis ,,Pavasario balsai"

Svajonėlė

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1172

Grigiškių vidurinės mokyklos spektaklis ,,Sniego karalienė"

GRIGIŠKIŲ VIDURINĖ MOKYKLA

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1169

Grigiškių l/d ,,Lokiuko giraitė" spektaklis ,,Kaip kiškis dovanos ieškojo"

lOKIUKO GIRAITĖ

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1192

Grigiškių l/d ,,Rugelis" spektaklis ,,Ožka ir ožkiukai"

Rugelis

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1208

____________________________________________________________________

Kovo 24 d. įstaigoje įvyko teatro festivalio ,,NUSIŠYPSOK – 2014" atidarymas. Pasakų personažai (senelė, princesė, berniukas) pristatė festivalio pasakų veikėjų personažus. Festivalio atidarymą papuošė Kapitono Flinto diskoteka.

Daugiau akimirkų:  http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1107

______________________________________________________________________