CIMG2980  _______________________________________________________________________

   

BALANDIS

Eil.

Nr.

Darbo turinys

 

Atsakingi asmenys

Dalyviai

1.

Teatro festivalis

 ,,Nusišypsok-2014“

(iki balandžio 4 d.)

Auklėtojos, mokytojos,

direktorė R.Prevelienė, pavaduotoja ugdymui S.Urbanavičienė, logopedė Ž.Cipkuvienė

 

Ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-4 klasės

2.

Velykinė pramoga

,,Rieda, rieda margučiai“.

 

Auklėtojos: V.Virganavičienė, I.Šepeliova, meninio ugdymo pedagogė D.Umbrasienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės

3.

Šeimos meno projektas ,,Margučių medis“ .

 

Mokytoja I.Prakapvičiūtė,  įstaigos įvaizdžio kūrimo grupė

 

Grupių/klasių bendruomenės

4.

Dailės darbų paroda.

 

Auklėtojos: J.Malerevič, V.Virganavičienė, E.Navickienė, M.Cibulskienė

Ikimokyklinio ugdymo grupės: ,,Skruzdėliukai“, ,,Žiogeliai“, ,,Boružiukai

5.

Teatro spektaklis ,,Drevinuko  televizija“.

(balandžio 24 d.)

Pavaduotoja S.Urbanavičienė

Ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo grupės, 1-4 klasės

6.

Fotografijų paroda „Pavasaris“.

Neformaliojo  ugdymo mokytoja V.Ramančiuckaitė

Įdomiųjų darbelių būrelis ,,Darbštuoliukai“

7.

Meno projektas šeimai.

 

Auklėtojos, mokytojos

Grupių/klasių bendruomenės

 ____________________________________________________________________

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių spektaklių akimirkos

 

„Boružiukų“ gr. „Murzini paršiukai“

Boružiukai

 Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1141

„Drugelių“ gr. „Mįslių skrynelė“

dRUGELIŲ

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1144

„Žiogelių“ gr. „Kaip šuo sau draugo ieškojo“

SAM_1960

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1147

„Šimtakojų“ gr. „Zuikis Puikis"

Šimtakojai

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1146

„Bitučių“ gr. „Peliukų mokykla“

Bitučių

 Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1145

,,Voriukų" gr. ,,Kiškių trobelė"

 Voriukų

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1162

1-4 klasių spektaklių akimirkos

 

1a kl. ,,Grybų karas"

1a

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1163

2a kl. „Lapės gudrumėliai“

2a

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1166

3a „Plaštakės diena“

3a

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1164

4a „Jurgio Paketurio klajonės“

4a

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1165

Tėvelių grupės spektaklis ,,Šokoladinė višta"

Tėvelių gr.

 

 

 

 

 

 

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1170

Kitų įstaigų pasirodymai

Grigiškių kultūros centro ,,Vizija" spektaklis ,,Dvare"

Vizija

Daugiau akimirkų:http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1187

Vilniaus d/m ,,Aušra" spektaklis ,,Žiemos pasaka"

Aušra

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1188

Lentvario l/d ,,Svajonėlė" spektaklis ,,Pavasario balsai"

Svajonėlė

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1172

Grigiškių vidurinės mokyklos spektaklis ,,Sniego karalienė"

GRIGIŠKIŲ VIDURINĖ MOKYKLA

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1169

Grigiškių l/d ,,Lokiuko giraitė" spektaklis ,,Kaip kiškis dovanos ieškojo"

lOKIUKO GIRAITĖ

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1192

Grigiškių l/d ,,Rugelis" spektaklis ,,Ožka ir ožkiukai"

Rugelis

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1208

____________________________________________________________________

Kovo 24 d. įstaigoje įvyko teatro festivalio ,,NUSIŠYPSOK – 2014" atidarymas. Pasakų personažai (senelė, princesė, berniukas) pristatė festivalio pasakų veikėjų personažus. Festivalio atidarymą papuošė Kapitono Flinto diskoteka.

Daugiau akimirkų:  http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1107

______________________________________________________________________

DĖMESIO!!!

Artėja pati gražiausia pavasario šventė Šv.Velykos!

Kviečiame dalyvauti Meno projekte

 ,,MARGUČIŲ MEDIS“!!!

images

I. Tikslas

1. Siekti lietuvių tautos tradicijų ir  meninės kūrybinės veiklos sintezės.

2. Skatinti šeimos ir   įstaigos bendruomenės  aktyvų bendradarbiavimą.

3. Ugdyti  dalyvių  saviraišką, kūrybiškumą, netradicinių erdvių  plėtojimą.

II. Dalyviai

     Grigiškių darželio-mokyklos ,,Pelėdžiukas“ ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir 1-4 klasių mokiniai, jų tėvai/globėjai, auklėtojai/mokytojai.

III.  Reikalavimai margučiui-dekoracijai

     Tradiciniais, moderniais raštais, įvairiais piešiniais,  audinių atraižomis, gamtine medžiaga, siūlais,  nėriniais ar  kitokia technika namuose papuoškite   popierinio kiaušinio abi puses, padenkite jį skaidria plėvele ar įlaminuokite, pakabinimui pritvirtinkite  spalvotą juostelę (20 cm). Sukurta meno dekoracija turi būtų atspari lietui, drėgmei. Netradiciniais  margučiais bus puošiami įstaigos kieme augantys medeliai. 

Pagamintą margutį-dekoraciją atneškite savo auklėtojai/mokytojai  iki  balandžio 11 d. 

(Margučio pavyzdį (trafaretą)  rasite grupėje/klasėje.)

2014 m. balandžio 14 d. 11.00 val.

 projekto  metu  sukurti MARGUČIAI  bus ,,Įkurdinami“   įstaigos sodelyje.

IV. Meno projekto  organizatorius -  Grigiškių darželis-mokykla  ,,Pelėdžiukas“.

__________________________________________________________________________

Dėmesio!

Apie įstaigos renginius, kurie vyko vasario mėn. galite pasiskaityti: http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/dalijames-patirtimi/sveikatingumo-menuo-grigiskiu-darzelyje-mokykloje-peledziukas/16904

________________________________________________________________________

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS  GRIGIŠKIŲ DARŽELIO-MOKYKLOS  ,,PELĖDŽIUKAS“

TEATRO FESTIVALIO  ,,NUSIŠYPSOK – 2014“

SMILE3

P R O G R A M A

Vaidinimo data

Vaidinimo laikas

Grupė /klasė

 

Spektaklio pavadinimas/dalyviai

2014-03-24  F E S T I V A L I O     A T I D A R Y M A S

 

 

2014-03-24

 

10.00 val.

Festivalio atidarymas

Kapitono Flinto diskoteka

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  grupių vaikams

12.00 val.

Festivalio atidarymas

Kapitono Flinto diskoteka

1-4 klasių mokiniams

 

 

2014-03-25

 

10.00 val.

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo grupė „Boružiukai“

,,Murzini paršiukai“

Ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Drugeliai“

,,Mįslių skrynelė“

 

 

 

2014-03-26

10.00 val.

Ikimokyklinio ugdymo grupė

 „Žiogeliai “

,,Kaip šuo sau draugo ieškojo“

Ikimokyklinio ugdymo grupė „Šimtakojai“

,,Zuikis Puikis“

12.00 val.

Ikimokyklinio ugdymo grupė „Šimtakojai“

,,Zuikis Puikis“

 

2014-03-27

 

 

10.00 val.

Ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Bitutės“

,,Peliukų mokykla“

12.00 val.

Ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Bitutės“

,,Peliukų mokykla“

 

2014-03-28

1200 val.

4a klasės mokiniai (A.Ruginytė, E.Levkovič, G.Šarauskaitė, K.Kalibatas)

Angliškos dainos inscenizacija ,,Viskas bus gerai“

12.00 val.

Grigiškių Kultūros centro dramos studija ,,Vizija“

,,Dvare“

 

2014-03-31

11.00 val.

Tėvelių teatro grupė

,,Šokoladinė višta“

12.00 val.

 

Tėvelių teatro grupė

,,Šokoladinė višta“

 

Vilniaus ,,Aušros“  darželis-mokykla

3b klasė

,,Žiemos pasaka“

 

2014-04-01

 

 

 

10.00 val.

 

1a klasė

,,Grybų karas“

2a klasė

,,Lapės gudrumėliai“

Grigiškių  l/d ,,Lokiuko giraitė“

,,Kaip kiškis dovanos ieškojo“

12.00 val.

 

1a klasė

Grybų karas“

2a klasė

,,Lapės gudrumėliai“

 

2014-04-02

10.00

Priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Voriukai“

,,Kiškių trobelė“

Lentvario l/d ,,Svajonėlė“

,,Pavasario balsai“

Grigiškių l/d ,,Rugelis“

,,Ožka ir ožkiukai“

12.00

Priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Voriukai“

,,Kiškių trobelė“

2014-04-03

 

10.00

3a klasė

,,Plaštakės diena“

 

4a klasė

,,Jurgio Paketurio klajonės“

 

12.00

3a klasė

,,Plaštakės diena“

 

4a klasė

,,Jurgio Paketurio klajonės“

 

Grigiškių vidurinė mokykla

 4a klasė

,,Sniego karalienė“

2014-04-04  F E S T I V A L I O  U Ž D A R Y M A S

 

2014-04-04

10.00 val.

Festivalio uždarymas

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  grupių vaikams

12.00 val.

Festivalio uždarymas

1-4 klasių mokiniams

 

_______________________________________________________________________

DĖMESIO!!!

Teatro festivalis  ,,Nusišypsok-2014” vyks kovo 24 d. – balandžio 4 d.

  Skelbiame festivalio laikotarpio

S p a l v ų   k a l e n d o r i ų.

 Gamtoje jau pavasaris, mūsų širdyse – pavasaris,

 tegul pavasariu pražysta ir mūsų  drabužėliai.

 Nusišypsokime !!!

Paveikslėlis1

Diena

Aprangos spalva

Kovo 24 d.

(pirmadienis)

Privalomas aprangos kodas ,,PIRATAI”/,,JŪREIVIAI”

Kovo 25 d.

 (antradienis)

MĖLYNA

Kovo 26 d. (trečiadienis)

ŽALIA

Kovo 27 d. (ketvirtadienis)

ORANŽINĖ

Kovo 28 d.

 (penktadienis)

ŽYDRA-MELSVA

Kovo 31 d.

(pirmadienis)

GELTONA

Balandžio 1d.

(antradienis)

BALTA

Balandžio 2 d. (trečiadienis)

ROŽINĖ-RAUSVA

Balandžio 3 d. (Ketvirtadienis)

VIOLETINĖ

Balandžio 4 d. (penktadienis)

RAUDONA

_____________________________________________________________________________

Veiksmo savaitė

             ,,BE  PATYČIŲ

(Kovo 24-30 d.)

,,Pelėdžiuk“, dalyvauk veiksmo savaitėje ,,Be patyčių“ ir savaitės akcijoje ,,Mandagumo/Gerumo diena“ – būk mandagus ir geras,

linksmas ir  draugiškas!!!  Pastebėk mandagiausią ir geriausią ikimokyklinuką, priešmokyklinuką, mokinį, mamytę, tėvelį ar kitą šeimos narį, įstaigos darbuotoją– pasidalink džiugia žinia su visais – parašyk, kodėl jį pasirinkai,

 k a s   J i s ? Įmesk į dėžutę!

__________________________________________________________________________________

Veiksmo savaitė

,,BE  PATYČIŲ

(Kovo 24-30 d.)

Dovanokime vienas kitam:

,,LABAS RYTAS”, ,,GEROS DIENOS”, ,,AČIŪ”, ,,PRAŠAU”, ,,ATSIPRAŠAU”, ,,LABA DIENA”,

,,LABAS VAKARAS”,  ,,VISO GERO”,  ,,SUDIE”,

 ,,IKI PASIMATYMO”, ,,PASIKALBĖKIME”,

,,NORIU BŪTI ŠALIA”,

,,DRAUGAUKIME”, ,,NORIU TAU PADĖTI”,

,,BŪSIU TAVO DRAUGU” … !


________________________________________________________________________

Dėmesio!

                      2012 m. spalio mėnesį Grigiškių darželyje-mokykloje ,,Pelėdžiukas“ 3a klasėje (mokytoja Rima Petkuvienė) Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Ugdymo pagrindų katedros docentė dr. Vaiva Grabauskienė atliko 6 pamokų trukmės žvalgomąjį mokslinį tyrimą „Integruotas pradinis geometrinis ugdymas“.

                  Šio tyrimo rezultatai publikuojami mokslinių straipsnių rinkinyje

„Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“

(Vilnius, 2012 m.)

Kviečiame susipažinti su moksliniu straipsniu!

http://konferencija2012.postdoc.lt/index.php/pranesimusantraukos/77

                ________________________________________________________________________________________

Nuoširdžiai dėkojame

Tarptautinio konkurso ,,Kalbų Kengūra-2014“  dalyviams

*2a klasės mokiniams:

Adomui Kryžanauskui, Emai Petkutei, Ignui  Lysenko, Valentinui  Šamatovičiui, Gretai Urbelionytei.

*3a klasės mokiniams:

Aidui Baturinui, Kasparui Savickiui, Ūlai Novickei, Saulės  Skurkaitei, Edvinui Rudžiui, Viliui Stankevičiui.

4a klasės mokiniams:

Deimantei Jankūnaitei, Kostui Kalibatui, Akvilei Ruginytei, Emilijai Levkovič, Justinai Cibulskaitei.

Džiaugiamės ir didžiuojamės Jumis,  kad pasitikite savimi, kad nebijote dalyvauti naujuose mokslo iššūkiuose – visi kartu laukiame kuo geriausių konkurso rezultatų!

(PASTABA. Konkursas vyko  2014 m.  vasario 25 d.)

smile

 

_____________________________________________________________________

Nuoširdžiai dėkojame

Tarptautinio konkurso ,,Gamtos Kengūra-2014“ dalyviams

Emilijai  Čepaitei (2a), Karolinai  Kazakaitei (2a), Adomui  Kryžanauskui (2a), Ignui  Lysenko (2a), Valentinui Šamatovičiui (2a), Ievai  Zinkevičiūtei(2a),    Aidui Baturinui (3a),  Kasparui Savickiui (3a),

Aleksandrui Michalevič (3a),    Saulei  Skurkaitei (3a),  Edvinui Rudžiui (3a), Viliui  Stankevičiui (3a)

Kostui  Kalibatui (4a), Justinai Cibulskaitei (4a), Akvilei  Ruginytei (4a), Godai Šarauskaitei (4a).

AČIŪ, kad dalyvavote ir laukiame puikių konkurso rezultatų!

(PASTABA. Konkursas vyko  2014 m.  kovo 6 d.)

smile

___________________________________________________________________________