SAM_4922
___________________________________________

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS   

GRIGIŠKIŲ DARŽELIO-MOKYKLOS ,,PELĖDŽIUKAS"

RENGINIŲ PLANAS

2014-2015 m.m.

SAUSIS

 

Eil.

Nr.

Renginys

 

Atsakingi asmenys

Dalyviai

1.

Akcija

,,Uždekime žvakutes Sausio 13-ąją  žuvusiems pagerbti“

Auklėtojos, mokytojos,  pavaduotojos ugdymui: S.Urbanavičienė, R.Petkuvienė,

pavaduotoja ūkio reikalams R.Alenovič

 

 

Grupės/klasės

2.

Tėvų saviugdos klubo paskaita "Tėvai ir vaikai: ko siekiame gyvenime?", sausio 13 d.  17.50 val.   (paskaitą organizuoja Lietuvos Tėvų forumas, moderatorius psichologas Andrius Atas)

Auklėtojos, pavaduotoja ugdymui S.Urbanavičienė

Tėvai, auklėtojos

3.

Knygų paroda ,,Graži tu mano, brangi Tėvyne!“

 

Bibliotekininkė V.Ramančiuckaitė

Grupės/klasės

 

4.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių  vaikų Tėvelių  dienos

(sausio 12-16 d.)

Auklėtojos, pavaduotoja ugdymui S.Urbanavičienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės

5.

Meno akcija

„Piešiu ant sniego…“

Auklėtojos: V.Virganavičienė,

 V.Daukšaitė

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės

6.

 

Akcija

„Vaišių medelis paukšteliams“

Auklėtojos: D.Vorotnikova,

V.Adomaitienė

 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės

7.

Dailės darbų paroda

 

 

Mokytoja R.Petkuvienė

1a  klasė

8.

Teatriuko ,,Bitė Maja“ spektaklis ,,Istorijos iš vabalėlių gyvenimo“

(sausio 16 d. 11.00 val.)

 

Pavaduotoja ugdymui  S.Urbanavičienė

Grupės/klasės

9.

 Popietė „Knygų pintinėlė“

(Grigiškių kultūros centro organizuojamas susitikimas  su knygos „66 istorijos”, „66 istorijos nesibaigia” autoriumi Juliumi Keleru,

sausio 20 d. 12.00 val. muzikos salėje)

Mokytojos, pavaduotojos ugdymui: R.Petkuvienė, S.Urbanavičienė

 

 

 

 

 

 

1-4 klasės

10.

1-4 klasių meninio skaitymo konkursas ,,Su knyga per pasaulį“

 (sausio 21 d. ir  sausio 23 d.)

Pavaduotoja ugdymui R.Petkuvienė, bibliotekininkė V.Ramančiuckaitė

1-4 klasės

11.

Vilniaus miesto Naujamiesčio mikrorajono ikimokyklinių įstaigų mažųjų skaitovų konkursas ,,Pusnynuos nykštukai miega“

(sausio 29 d. 10.00 val.)

Auklėtojos: I.Šepeliova, R.Princeva, D.Vinckevičienė, M.Cibulskienė, B.Ligeikienė, V.Virganavičienė, pavaduotoja ugdymui  S.Urbanavičienė

 

Vilniaus miesto Naujamiesčio mikrorajono ikimokyklinės įstaigos 

12.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bendruomenių kūrybinių darbų paroda ,,Medis ir vaikai“ -  komunikavimo kompetencijai lavinti

 

Auklėtojos, pavaduotoja ugdymui  S.Urbanavičienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės

______________________________________________________________________

Mes nulipdėm sniego senį,
Sniego senį – Besmegenį.
Na, o Senis Besmegenis:
- Nesmagu, vaikai, be senės…
Mes nulipdėm seniui senę,
Kaip ir senis – Besmegenę,
Na, o Senė Besmegenė
Sau anūkų užsimanė,
Mes papustėm delniukus
Ir nulipdėm anūkus.

(Martynas Vainilaitis „Mes nulipdėm sniego senį“)

              Sausio 9 d. darželio-mokyklos kieme ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir įdomiųjų darbelių būrelio „Darbštuoliukai“ vaikai lipdė sniego senius-besmegenius, senes–besmegenes ir mažylius anūkus-besmegeniukus… Juos papuošė įvairiais ir spalvotais aksesuarais!

                      Sniego kieme beveik neliko…smiley

CIMG3234        CIMG3235

CIMG3224                 CIMG3237  SAM_5078          

Daugiau akimirkų:

http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1694

___________________________________________________________

DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO!

2015 m. sausio 23 d. (penktadienį) 12.00 val. darželio-mokyklos „Pelėdžiukas“ salėje vyks

Meninio skaitymo konkursas

 „Su knyga per pasaulį“.

Konkurse dalyvaus mokiniai, kurie laimės atrankiniame ture.

Atranka vyks bibliotekoje

sausio 21 d. (trečiadienį) nuo 11.20 val. iki 12.00 val.

ir nuo 13.00 val. iki 15.00 val.

Laukiame visų norinčių dalyvauti konkurse!

rodyklė

___________________________________________________________________

DĖMESIO!!!

Kviečiame  Jus dalyvauti

Tėvų saviugdos klubo  susitikime,

kuris vyks

š.m.  sausio  13 d. (antradienį) 17.50  val.

Susitikimo paskaitos tema ,,Tėvai ir vaikai: ko siekiame gyvenime?"

Informuojame, kad pasikeitė  Tėvų saviugdos klubo moderatorius – dabar  bendrausime  su psichologu Andriumi Atu.

(Primename, kad Tėvų saviugdos veikla  –  Lietuvos Tėvų forumo (LTF)  projekto ,,Tėvų iniciatyvos ir pokyčiai mokykloje“ dalis.)

 Paskaita vyks  mokytojų kambaryje.

Labai laukiame Jūsų!

(Apie savo dalyvavimą susitikime-paskaitoje informuokite   grupės auklėtoja iki š.m. sausio 12 d.  arba  tel.(8 5) 243 2345).

______________________________________________________________________

                                                                          DĖMESIO!!!

                                                                            KVIEČIAME Į  ŠEIMOS

                                                                           FESTIVALĮ!

Praėjus švenčių šurmuliui, kviečiame skirti laiko sau, savo šeimai, tam, kas svarbu. Atvykite į pirmą kartą Vilniaus arkivyskupijoje organizuojamą ŠEIMADIENĮ, kuriame atrasite, ko nežinojote, ar prisiminsite tai, ką buvote pamiršę.

Laukiami visi, kuriems rūpi šeima! Gilinkite žinias, atraskite erdvę prasmingai veiklai. Švęskime ŠEIMADIENĮ drauge!

KADA? – sausio 10 d., šeštadienį, 11.00–20.00 val.

KUR? – Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO,

            Laisvės pr. 5, Vilnius

Šeimos festivalyje Jūsų laukia:

·11.00–17.00 val.

Atradimas – Expo – įvairių veiklų Bažnyčioje pristatymas;

·11.30–16.30 val.

Pranešimai aktualiomis šeimoms ir šeimų nariams temomis;

·17.00–18.15 val.

Šv. Mišios;

·18.30–20.00 val.

Vakaro koncertas su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis.

Taip pat renginyje:

  • susitikimai su įvairių bendruomenių atstovais;
  • diskusijos tikėjimo ir šeimos gyvenimo temomis;
  • Vaikų menė;
  • kino filmas ir diskusija paaugliams su kino kritiku Ramūnu Aušrotu ir TV laidų vedėju, komiku Rimu Šapausku;
  • pokalbiai su dvasininkais;
  • Carito Gailestingumo kavinė.

(Daugiau informacijos:  www.seimadienis.lt)

Organizatorius: Vilniaus Arkivyskupija

Bilietus platina:  ,,Tiketa"

_________________________________________________________________

Dėmesio!

Š.m. sausio 12-16 d.

įstaigoje organizuojama ikimokyklinio

ir

priešmokyklinio

ugdymo grupių vaikų

Tėvelių diena!

Jums patogiu laiku susitikite su grupės auklėtojomis, aptarkite

2014 m. rugsėjo-gruodžio mėn.

vaiko individualius ugdymo(si)  pasiekimus.

 Malonių ir prasmingų susitikimų!

_______________________________________________________________________

          Gruodžio 19 d. ,,nykštukai“ Domantas (4a)  ir Normantas (4a)  su „pašto viršininke meškute“ Kamile (1a)  įstaigos bendruomenei išnešiojo laiškelius.

Kalėdos Kaledos1

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1670

_______________________________________________________________________________________________________________

Dėkojame 

Marijai Marcelionytei-Paliukei  

už nuostabią kalėdinę dovaną

(puikių knygų rinkinį)

SAM_4765

darželio-mokyklos bibliotekai.

Tegul Jūsų gerumas ir nuoširdumas dosniai sugrįžta į Jūsų namus…

Tegul išsipildo slapčiausi Jūsų šeimos norai ir svajonės…

 

_______________________________________________________________________________

Vilniaus  miesto pradinių klasių mokinių konkurse  ,,Diktanto meistras“ 2014 m. gruodžio 9 d. dalyvavo mūsų mokyklos atstovai.

Konkurso rezultatai:

 

Klasė

 

Dalyvių skaičius

,,Pelėdžiuko“ vardas, pavardė

,,Pelėdžiuko“ eilės nr.

visų dalyvių sąraše

2

72

Arnas Radzevičius

 

47

3

72

Greta Urbelionytė

 

18

4

73

Kasparas

Savickis

 

52

Detalesnės informacijos ieškokite:

http://pradinisvilnius.jimdo.com/nuga %C4%97tojai/

________________________________________________________________

Gruodžio 15 d. įvyko bendruomenės susitikimas su parapijos klebonu ir 1-4 kl. Adventinė valandėlė.

sam_4629    KLEBONAS

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1641

_________________________________________________________________________________________________________

Gruodžio 15 d. įvyko šachmatų turnyras ,,Sumanieji nykštukai“.

ŠACHMATAI    sam_4715

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1642

________________________________________________________________________________________________________

Gruodžio 10 d. įvyko Grigiškių kultūros centro ,,Šaltinėlis“ edukacinė Adventinė programa.

šALTINĖLIS

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1639

____________________________________________________________________________________________________________

 Gruodžio 11 d. „Bitučių“ ir „Voriukų“ grupės vaikai dalyvavo Vilniaus miesto Kalėdiniame vaikų darželių ,,Futboliuko“ turnyre.

futbolas

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1640

_____________________________________________________________________________________________________________

                     Ikimokyklinio ugdymo grupė „Drugeliai“, priešmokyklinio ugdymo grupė „Voriukai“ ir 1 klasės įdomiųjų darbelių būrelio „Darbštuoliukai“ mokiniai  dalyvavo Vilniaus miesto lopšelių-darželių ir pradinių mokyklų konkurse „Kalėdų spalvos“.

                      Kiekviena grupė ar klasė turėjo pagaminti 8 skirtingus žaisliukus iš antrinių žaliavų ar gamtinių medžiagų, kuriais būtų galima papuošti eglutę. Iš viso buvo pagaminti 24 žaisliukai. (Vaikai gamybai panaudojo senas lemputes, šiaudelius, kankorėžius, foliją, skalbinių segtukus ir pan.).

SAM_4165  IMG_12

vorai

,,Drugelių" gr. darbelių nuotraukos: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1619

,,Voriukų" gr. darbelių nuotraukos: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1620

,,Darbštuoliuukų" darbelių nuotraukos: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1621

_______________________________________________________

                     Artėjant gražiausioms metų šventėms įdomiųjų darbelių būrelio „Darbštuoliukai“ 1-4 klasių mokiniai gamino žaisliukus įstaigos eglutei papuošti. 1 klasės mokiniai  nykštukus gamino iš kankorėžių, o 2-4 klasių iš kompaktų.

                      Kurdami žaisliukus „darbštuoliukai“ norėjo parodyti, kad nebūtina pirkti brangių dekoracijų, o  antrinių žaliavų bei gamtinių medžiagų gaminiais galima papuošti savo aplinką. Belieka pasitelkti fantaziją ir neskubėti išmesti nebenaudojamų daiktų, o jiems suteikti antrą gyvenimą.

 

SAM_4448

                                        SAM_4444

_________________________________________________________________

          1a klasės mokiniai:  S.  Adomaitytė,  A.  Bakštonytė,  K.  Ežerskytė,  A.  Graželis,  A.  Krilavičiūtė, G.  Lumpickaitė,  K.  Palubinskas,  A.  Rakauskaitė, R.  Stankevičius,  S.  Šerkšnaitė  ( mokytoja R. Petkuvienė), 2a klasės mokiniai:  D.  Babič,  S.  Maminskaitė,  A.  Bandzevičiūtė,  G.  Panavaitė,  I.  Šimaitis  ( mokytoja L. Radzevičiūtė) dalyvavo Vilniaus miesto ,,VIMS – International Meridian School“  organizuotame piešinių konkurse ,,Rudens spalvų šokis“. Konkurse dalyvavo 700 dalyvių. Visiems mokiniams buvo įteikti padėkos raštai.

          SAM_4325            SAM_4264

  1a klasės mokinys Rytis Stankevičius užėmė II vietą.

SAM_4323

______________________________________________________________________________________________________

KALĖDINIS PAŠTAS

kviečia  kurti

kalėdinius  sveikinimus,

o gruodžio 5 d. jau laukia laiškučių…

Nepamirškime ant voko užrašyti, kam siunčiame sveikinimą !!!

Kalėdinis paštas veikia 2014 m. gruodžio 5-19 d.

,,Pelėdžiuko“ paštininkai  atneš Jums laiškučius

 gruodžio 18-19 dienomis!


_____________________________________________________________________________________________

           Lapkričio 17-21 d. grupėse, klasėse buvo organizuojamos saugaus eismo pramogos/veiklos.

            Lapkričio 18 d. salėje  organizuota edukacinė valandėlė, kurioje dalyvavo Grigiškių Nepilnamečių reikalų inspektorė Agnė  ir  Grigiškių  apylinkės įgaliotinis Fiodoras. Inspektoriai  vaikams pristatė edukacinius filmukus apie saugumą, kartu su vaikais  analizavo policininko Amsio patarimus, priminimus, kaip teisingai dėvėti atšvaitus, kaip saugiai elgtis namuose, gatvėje, parduotuvėje ar su nepažįstamaisiais,   kaip formuoti saugios  kaiminystės pradmenis, net kaip  saugoti žaisliukus!

            1-4 klasėse inspektoriai  patikrino, kaip mokiniai  puošia save atšvaitais,  prisiminė  šviesoforo spalvų reikšmes, saugų elgesį su draugais.

             Inspektoriai visiems  darželio-mokyklos vaikams skyrė namų darbą – patikrinti  tėvelių atšvaitus!

             Priešmokyklinio ugdymo grupės  ,,Bitutės”  ugdytiniai savo veikloje analizavo pagalbos tarnybas. Vaikai sakė, kad  ,,pagalbos tarnybų tikslas – gelbėti žmones, gesinti gaisrus, padėti surasti namus…”.

             Grupės ,,Skruzdėliukai” mažyliai stebėjo šalia įstaigos esančią pėsčiųjų perėją ir  teigė, kad ,,ne visi vairuotojai praleidžia pėsčiuosius – nes jie labai skuba…”.

              Grupių ,,Boružiukai” ir ,,Žiogeliai”  vaikai patalpoje  ,,nutiesė kelią su pėsčiųjų perėja” ir pratinosi teisingai eiti per gatvę, dėliojo ženklų dėlionę, analizavo  situacijas ekrane.

             Grupių  ,,Drugeliai“, ,,Bitutės”, ,,Voriukai” vaikai savaitės apibendrinimą organizavo salėje. Veiklos metu vaikai net tik prisiminė saugaus eismo,  bet ir saugaus elgesio taisykles tėvelių automobilyje,  sprendė  kryžiažodius, aptarė sveiką gyvenseną, automobilių įvairovę ir jų paskirtį,  smagiai ,,pasivažinėjo  mašinėlėmis”.

           ,,Šimtakojų“ grupės vaikai saugaus eismo savaitės metu  daug dėmesio skyrė praktinei veiklai: jie ,,tiesė“ kelius ir pėsčiųjų perėjas,  skaičiavo mašinas ir tyrinėjo kelio ženklus,  stebėjo atšvaitus,  aptarė jų  svarbą,   analizavo šviesoforo spalvas, kūrė aplikaciją ,,Šviesoforas“, žaidė žaidimą ,,Stebuklingas maišelis“,  ,,Automobilis ir žvirbliai“, ,,Pavojingi daiktai“. Vaikai suprato,  kad  visada  bus saugūs, kai žinos saugaus elgesio taisykles!

sam_4212 sam_4235

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1594

http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1595

__________________________________________________________________________________________________________

MIELIEJI,

clip_image002

Greitai kieme šoks baltos pūgos ir  pakvips Šv. Kalėdomis –

 KVIEČIAME DALYVAUTI

 ŠEIMOS MENO  PARODOJE

,,KALĖDINIS NYKŠTUKAS“

(Vaikų ir tėvelių rankomis pagamintus kalėdinius nykštukus  atneškite

  auklėtojai/mokytojai  iki   š.m. gruodžio 9 d.

Nykštukai  turi būti pastatomi.)

Sėkmės!

_____________________________________________________________________

KALĖDINIŲ PRAMOGŲ

g r a f i k a s

2014 m.

 

GRUODŽIO 16 D.

 

,,SKRUZDĖLIUKAI“

9.00

,,ŽIOGELIAI“

10.30

1a

12.00

2a

13.30

,,VORIUKAI“

15.00

,,BITUTĖS“

16.30

GRUODŽIO 18 D.

 

,,ŠIMTAKOJAI“

9.00

,,BORUŽIUKAI“

10.30

,,DRUGELIAI“

12.00

4a

 

13.30

GRUODŽIO 21 D.

 

3a

Išvyka į Jovariškes

(renginio pradžia 10.00 val.)

 

Džiugių akimirkų!

_______________________________________________________________

2014 m. spalio 15 d. 2a klasė vyko į Grigiškių popieriaus fabriką. Susipažino su gaminama produkcija ir labiau suprato ,,popieriaus kelią".

2a

 

 

 

 

 

 

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1518

 ____________________________________________________________________

4a klasė 2014 m. rugsėjo 23 d. vyko į Dzūkiją.

dscf2554

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1524

_________________________________________________________________________________________________________________

          2014 m. spalio 14 d. 1a klasėje Sniegės Š. mamytė organizavo ,,Smegenų  mankštą”.  Pasirodo, kad net ir paprasti  atsiplaidavimo pratimai gali būti gana sunkiai ,,įkandami”.

        Mokytoja Rima išmoktus atsipalaidavimo, susikaupimo pratimus panaudos   pedagoginėms pertraukėlėms organizuoti.

               Ar žinai, kad eilėraštį  greičiau  išmoksi, jei mokysies  stovėdamas ant vienos kojos? Pabandyk! – pataria Sniegės mamytė.

                             1a

Daugiau veiklos akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1517

____________________________________________________________

        clip_image002Ruduo

     2014 m. spalio 14 d. muzikos salėje  organizuota ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių pramoga, skirta įstaigos  projektui ,,Medis ir vaikai”. Dainuojant dainas, žaidžiant lietuvių liaudies žaidimą ,,Žilvitis”, vaikai sužinojo apie mūsų šalyje augančius medžius: klevą, beržą, ąžuolą, eglę, žilvitį.

         Animacinis filmas  ,,Ąžuolo istorija” padėjo vaikams labiau suvokti medžio svarbą žmogaus gyvenime.

     Išmanieji burtai  ,,paskyrė”  kiekvienai grupei   medį:  grupėms ,,Skruzdėliukai” ir ,,Šimtakojai” – EGLĘ,  grupei ,,Žiogeliai” – BERŽĄ, grupei ,,Boružiukai” – PUŠĮ, grupei ,,Drugeliai”  – KLEVĄ,  priešmokyklinio ugdymo grupei  ,,Bitutės” -  ĄŽUOLĄ,    priešmokyklinio ugdymo grupei  ,,Voriukai” -  KAŠTONĄ.                        .

             Visus mokslo metus  vaikai gilins žinias apie medžius,  pratinsis labiau  saugoti  gamtą, plės edukacines erdves,  dalinsis informacija su kitomis grupėmis.

Daugiau akimirkų: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1514

_____________________________________________________________________

clip_image0022014 m. spalio 13 d.  ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogės surengė kūrybinę-meninę parodą ,,Medis kitaip”.  Parodos  tikslas-skatinti pedagogių saviraišką, kūrybiškumą, iniciatyvą.

                  Darbai  sukurti naudojant  įvairią gamtinę medžiagą, antrines žaliavas. Taip gimė meno kūriniai: ,,Sveikatos medis”, ,,Pelėdos linksmybės”, ,,Šermukšniai žiemą”, ,,Migruojančios boružės”, ,,Koralas jūros dugne”, ,,Jūros gaidys”, ,,Metų laikai” ir kiti  unikalūs  darbai. 

Žiūrėti: http://www.peledziukas.vilnius.lm.lt/?page_id=1512

__________________________________________________________________